Välkommen till KAF

KAF, Kommunala Alkoholhandläggares Förening, bildades den 28 november 1996. Idag har KAF över 250 medlemmar i hela landet. Föreningen skall verka för att samla alla som handlägger eller arbetar med tillsyn av serveringstillstånd i en gemensam förening. KAF arbetar med frågor som stärker de som handlägger eller arbetar med tillsyn av serveringstillstånd.