Om KAF

Föreningen har under åren varit remissinstans till flera statliga utredningar som berör vårt ämnesområde, senast för både en ny alkohol- och tobakslagstiftning. KAF deltar i arbetet med att ta fram nya föreskrifter för hur de alkoholpolitiska riktlinjerna skall utformas. Föreningen är även representerad i FHI:s nationella referensgrupp för alkohol och tobaksfrågor. Just nu arbetar KAF med säkerhet på tillståndsmyndigheterna.

Det som nog mest uppskattas av våra medlemmar är föreningens årliga utbildningskonferens där vi under 2 dagar samlar olika föreläsare med anknytning till vårt arbetsområde. I samband med konferensen har vi också vårt årsmöte.

Vill du veta mer? Kontakta någon i styrelsen. Telefonnummer och e-postadresser finner du under fliken kontakt.