Om KAF-T

Föreningens ambition är att stärka de som handlägger och/eller arbetar med tillsyn av serveringstillstånd och försäljningstillstånd för tobak. Detta gör vi bland annat genom att anordna en årlig konferens med föreläsningar för vår yrkesgrupp.

Föreningen fungerar även som remissinstans och som representant i olika referensgrupper i frågor rörande alkohol och tobak. Det kan gälla både lagstiftning och allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Historia

Kommunala Alkoholhandläggares Förening, KAF, bildades den 28 november 1996. På årsmötet 2020 bestämde föreningen att även tobakshandläggare skulle inkluderas. Vårt nya namn blev därefter Kommunala Alkohol- och Tobakshandläggares Förening, KAF-T.

Hedersmedlem

Föreningen har, enligt stadgarna, möjlighet att utse hedersmedlemmar i föreningen. Att bli utsedd som hedersmedlem är en stor ära och utses vid årsmötet. Det är endast personer som har gjort något exceptionellt för KAF-T som kan bli hedersmedlem.

Hedersmedlemmar i föreningen är:

  • Hans Andersson
  • Annelie Silvander
  • Jan-Olof Stämberg
  • Torbjörn Ericsson

Personuppgifter

När du anmäler dig som medlem i KAF-T så sparar vi dina personuppgifter, t.ex. din mejladress  i vårt medlemsregister. Det gör vi för att du ska kunna få fördelarna med att vara medlem.

Föreningsuppgifter

Plusgiro: 61 87 42–1
Bankgiro: 5467-2902.
Organisationsnummer: 838201-9423