Dokument

På denna sida samlar vi olika typer av dokument.

Dels är det protokoll från styrelsens möten, material från konferenserna, de remisser och yttranden som styrelsen skickat, men också andra dokument så som vägledande rättsfall, utredningar m.m. som kan vara till stöd vid handläggning och beslut.

Länkar till alkohol- och tobaksområdet: LÄNKAR