Att bli medlem

Du som är anställd i en kommun och arbetar med serveringstillstånd och/eller försäljningstillstånd för tobak kan bli medlem i vår förening. KAF-T förbehåller sig rätten att bedöma om du uppfyller de kriterier som framgår av stadgarna för medlemskap.

Ansökan om medlemskap görs till: medlem@kaf.nu

Som medlem i föreningen får du tillgång till våra Facebookgrupper med handläggare från hela Sverige. I dessa forum har du möjlighet att ställa frågor och få information om respektive arbetsområde. De forum föreningen har är:

  • KAF-T alkoholforum
  • KAF-T tobaksforum

Avanmälan

Även för avanmälan skickar du ett mejl till medlem@kaf.nu  Vi avregistrerar dig från vår medlemslista och tar därefter bort dig från våra Facebookgrupper.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor.

Fakturan på medlemsavgiften skickas i normalfallet ut efter KAF-T:s konferens, som arrangeras i mitten av mars. Även om man inte väljer att delta i konferensen, och har meddelat att de fortsatt vill vara medlem, skickas faktura ut i samband med konferensen.

Om man väljer att bli medlem efter att konferensen har ägt rum, skickas fakturan ut när möjlighet finns. Dock senast två månader efter att man har gått med i föreningen.