Vill du bli medlem i KAF?

Medlem kan den bli som är anställd i en kommun och arbetar med serveringstillstånd antingen som handläggare eller med tillsyn.
KAF förbehåller sig rätten att bedöma om du uppfyller de kriterier som framgår av stadgarna för medlemskap.
Medlemsavgiften är 200 kronor per år fr.o.m. 2017.

Ansökan om medlemskap görs till: medlem@kaf.nu

Information till medlemmar

Vill du inte längre vara medlem? Skicka ett mail till medlem@kaf.nu, så tar vi bort dig ur medlemsregistret.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften är 200 kronor och betalas i samband med konferensen varje år.