Konferens 2023

Jubileumskonferens. Vi firade vårt 25 års jubileum några år försent.

Konferens 2022

Inställd på grund av Covid-19

Konferens 2021

Inställd på grund av Covid-19

Konferens 2020

Safety First

2020 års konferens har alias ”Safety First”. Målet med konferensen är att bygga vidare på kunskapen som kommunala alkoholhandläggare ska ha med sig i sin handläggning och myndighetsutövning. Tanken med årets konferens är att vi fördjupar oss framförallt i ett ämne – säkerhet. Remissförfarande kring skatt, nya domar och ny praxis, och regler kring marknadsföring är också några av föredragen på 2020 års konferens.

Program 2020 [PDF]

Konferens 2019

Next Step

2019 års konferens har alias ”Next step”. Målet med konferensen är att bygga vidare på kunskapen som kommunala alkoholhandläggare ska ha med sig i sin handläggning och myndighetsutövning. Tanken med årets konferens är att vi fördjupar oss i en del de områden där våra medlemmar har önskat mer information. Ny tobakslag, nya domar och ny praxis, och fördjupning i brottsförbyggande arbete mot ekonomisk brottslighet är några av föredragen på 2019 års konferens.

Program 2019 [PDF]

Konferens 2018

Back to basic

2018 års konferens har alias ”Back to basic”. Målet med konferensen är att damma av viktig kunskap om de grundläggande förvaltningsrättsliga skyldigheter som kommunala alkoholhandläggare ska ha med sig i sin handläggning och myndighetsutövning. För en del kan det bli viss repetition men vi tror också att det kommer att finnas mycket nytt att ta till sig. Ny förvaltningslag, nyheter på skatteområdet, nya domar och ny praxis är några av föredragen på 2018 års konferens. Vi kommer också få besök av Folkhälsomyndigheten, som främst kommer att berätta om vad som händer framöver och deras förändrade arbetssätt.

Program 2018 [PDF]

Konferens 2017

En ny lägesbild

Under årets konferens kommer vi fokusera på den aktuella lägesbilden och på vad vi ser för nya trender som kan påverka vårt arbete. Vi kommer bland annat att få höra om intressanta domar, om ny forskning och arbete mot organiserad brottslighet. Inledningstalare är Gabriel Wikström, minister på Socialdepartementet, med ansvar för frågor om bland annat alkohol och tobak.

Program 2017 [PDF]

Konferens 2016

KAF 20 år – KRAFT

Under 20 år har vi tillsammans byggt KAF, som idag är ett kraftfullt nätverk med alkoholhandläggare i hela Sverige. Temat för årets jubileumskonferens är KRAFT och 2016 års konferens blir något alldeles extra.

Program 2016 [PDF]

Konferens 2015

Spriten, Politiken och Lagen

Ända sedan medeltiden har alkohol debatteras i vårt land. Restauranger har också funnits länge och regler kring servering likaså. Matkravet har kommit och gått och reglering av öppettider finns noterade redan på 1600-talet. 1922 genomfördes en folkomröstning om totalförbud av alkohol i Sverige. Nej-sidan vann omröstningen med 51 procent mot Ja-sidans 49 procent. På årets konferens kommer vi att få lyssna på en rad intressant föredrag. Offentlighet och sekretess, mutor och korruption, ny regering och ny polisorganisation är några av dem. Alla på temat spriten, politiken och lagen idag 2015.

Program 2015 [PDF]

Konferens 2014

En alkoholhandläggares utmaningar

Världen runt oss är föränderlig och som alkoholhandläggare möts man av ständigt nya utmaningar. Vad händer i Bryssel kring alkohol och tobak? Hur kommer den nya folkhälsomyndigheten att fungera? Var frågor som togs upp på konferensen. Under konferensen talade olika föreläsare om en alkoholhandläggares arbetsmiljö, om hot och våld och rikta särskild uppmärksamhet kring otillåten påverkan. Bland föredragshållarna finns Barbro Jönsson, Polismyndigheten i Västra Götaland och Berndt Jonsson från Arbetsmiljöverket.

Program 2014 [PDF]

Konferens 2013

Folkhälsa & näringspolitik

Folkhälsa och näringspolitik är två övergripande mål som ska samverka för en god folkhälsa och ett starkt och livskraftigt näringsliv, även om de ibland tycks svåra att få ihop. Inledningstalare var f.d. justitieministern och advokaten Thomas Bodström, som höll ett föredrag om social hänsyn kontra näringslivshänsyn. Andra föredragshållare var Finanspolisen som talar om olika finansieringsformer och SKL (Sveriges kommuner och landsting) som presenterar projektet DUKA, ett projekt för att förenkla ansökan av serveringstillstånd.

Program 2013 [PDF]

Nordisk konferens 2012

Gränslös alkoholservering – myndighetssamverkan i fokus

En nordisk konferens med inriktning på serveringstider, ordningsproblem/våld och narkotika relaterat till utskänkning och myndighetssamverkan. Det övergripande syftet med konferensen var att vi skall lära om varandra och av varandra i de fem Nordiska länderna. Sveriges barn och äldreminister Maria Larsson inledde konferensen följt av, Folkhälsoinstitutets Generaldirektör Sarah Wamala. Dag två inledningstalade Sveriges Rikspolischef Bengt Svenson. Andra talare var representanter från Helsodirektoratet och Polisen i Norge, Finland, Island samt Danmark.

Program 2012 [PDF]

Konferens 2011

Trygg på jobbet & en ny alkohollag

Program 2011 [PDF]

Konferens 2010

Ny alkohollag och säkerhet

Program 2010 [PDF]

Konferens 2009

Svarta cash!

Program 2009 [PDF]

Konferens 2008

Myndighetsutövning och samverkan

Program 2008 [PDF]

Konferens 2007

Rättssäker myndighetsutövning?

Program 2007 [PDF]

Konferens 2006

Brott och straff

Program 2006 [PDF]

Konferens 2005

Tillstånds- och tillsynshandläggning

Program 2005 [PDF]

Konferens 2002

Vill vi vara ambitiösa alkoholhandläggare?

Program 2002 [PDF]