Med reservation för ändringar.

När programmet är klart kommer det finnas utskriftbar program här

Onsdag 11 mars

18:00 – Årsmöte

För alla medlemmar i KAF.

Torsdag 12 mars

08:30 – 10:00 Registrering och kaffe

10:00 – 10:10 Välkomna

Thomas Fehrm, ordförande KAF, hälsar välkommen till KAF-konferensen 2020.

10:15 – 10:55 Folkhälsomyndighetens alkohol- och tobaksuppdrag


Marie Risbeck är enhetschef för Enheten för alkoholprevention på Folkhälsomyndigheten. Hon kommer att prata om Folkhälsomyndighetens uppdrag och arbete framöver.

11:00 – 12:00 Några nedslag i aktuell rättspraxis

Stefan Lundin är chefsjurist vid branschorganisationen Visita och författare till ”Alkoholagen – kommentarer och rättsfall”, som i januari 2017 gavs ut i en reviderad andra upplaga. Stefan kommer att belysa ett antal utvalda domar från senare tid med vägledande innehåll på serveringsområdet.

12:00 – 13:00 LUNCH

13:00 – 14:00 Skatteverket om remissförfarande

Anna Gustafsson och Conny Svensson, Skatteverket

14:00 – 14:45 Brandsäkerhet i serveringslokaler 2.0

Mattias Östling Räddningstjänsten Hässleholms kommun och Joakim Nyberg Södertörns Brandförsvarsförbund, kommer att prata om uppdaterad tolkning av brandskyddsregler, tillämpning och samverkan i små och stora kommuner.

14:45–15:15 Kaffe

15:15–16:15 Marknadsföring utifrån alkohollagen & lag om tobak och liknande produkter

Elin Häggeborn, Emma Hedge och Ida Hallsberg från Konsumentverket

18:30 – Mingel

19:00 – Middag

 

Fredag 13 mars

08:30 – 08:40 Säkerhetsenkäten

KAF:s styrelse redovisar säkerhetsenkäten för 2019.

08:45 – 09:25 Hot & Våld på arbetsplatsen

Thomas Delin, fd polis, nu utbildare inom hot och våld ifrån Sistec AB leder oss genom två pass med fokus på bemötande och hantering av stress- och hotfulla situationer.

09:25 – 09:30 Bensträckare

09:30 – 10:15 Hot & Våld på arbetsplatsen forts.

10:15–10:30 Kaffe

10:35–11:15 Föreläsare ej klar

 

11:15 – 12:00 Alkoholgranskningsmannen

Mattias Grundström – Alkoholgranskningsmannen. Den svenska alkohollagen är en skyddslagstiftning som ska minska alkoholens skadeverkningar och värna folkhälsan. Den bygger sedan 1970-talet på tre delar; kontrollerad försäljning, höga priser och begränsad reklam och marknadsföring.

De senaste åren har ett efter ett av monopolen försvunnit eller avreglerats. TV, radio, telefoni, apotek och senast spel.

Antalet serveringsställen har ökat kraftigt under 2000-talet och det kan diskuteras om det på lokal nivå mer ses till näringspolitiska vinster än skyddet av folkhälsan. Det har skett en kraftig ökning av alkoholreklam i Sverige. Nya aktörer dyker upp på marknaden och erbjuder hemförsäljning av alkoholdrycker.

Årets föreläsningar kommer att fokusera på reklamregler på krogen.

12.00 – Lunch