Enkäter

Här lägger styrelsen ut enkäter för att samla in information från medlemmar i olika frågor. Ofta är det kunskap som styrelsen behöver för olika grupper som arbetar med frågor som rör alkoholhandläggare.
Resultatet från tidigare enkäter hittar du under Dokument.